Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering en of het in jouw situatie handig is om er een af te sluiten? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die je beschermt tegen het risico van inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Dit kan vooral belangrijk zijn voor werknemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), omdat zij geen wettelijk vangnet hebben in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Als werknemer kan je soms via je werkgever een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dit betekent dat je werkgever de verzekering afsluit voor het gehele personeel en jij hier als werknemer deel van uitmaakt. Een individuele AOV kan ook worden afgesloten door werknemers, alhoewel dit minder vaak voorkomt. Bij een individuele AOV kies je zelf voor de dekking die je wilt en betaal je zelf de premie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers

Zzp’ers hebben geen werkgever die voor hen een AOV afsluit. En als ze door ziekte niet kunnen werken is er ook geen vangnet in de vorm van een WIA-uitkering die hun in inkomen voorziet. Het is daarom belangrijk dat zzp’ers zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Het afsluiten van een AOV kan duur zijn voor zzp’ers, omdat zij geen werkgever hebben die bijdraagt aan de premie. Daarnaast is het voor zzp’ers soms lastiger om een verzekering af te sluiten vanwege een hoger risicoprofiel dan werknemers.

AOV voor ZZP’ers verplicht?

Het kabinet heeft besloten dat alle zelfstandigen in de toekomst verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Deze verplichting is opgenomen in het pensioenakkoord en heeft als doel om alle werkenden te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Met een verplichte verzekering worden ook kosten en risico’s voor de samenleving kleiner.

De verplichting geldt voor alle zelfstandige ondernemers en zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2027. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de ingangsdatum nog niet definitief is en afhankelijk is van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Fiscale aftrekbaarheid van de premie en de eventuele uitkering

Als je een AOV afsluit, zijn de premies in principe aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat je minder belasting hoeft te betalen over het bedrag dat je verdient. Daarnaast is de eventuele uitkering die je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid belastbaar als inkomen.

Premiebepalende factoren

Bij het afsluiten van een AOV wordt de premie bepaald aan de hand van verschillende factoren. Dit zijn onder andere de leeftijd en gezondheid van de verzekerde, het beroep en de werkzaamheden die worden uitgevoerd, de gewenste dekking en het eigen risico dat je bereid bent te dragen. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het risicoprofiel van de verzekerde is, hoe hoger de premie zal zijn. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de verschillende opties en te bepalen welke dekking en premie het beste bij jouw situatie passen.


De verzekeraars die wij vergelijken

Vrijblijvend gesprek over je verzekeringspakket?

  • Wij nemen al je verzekeringszaken uit handen
  • Overzichtelijk pakket op maat tegen scherp tarief
  • Flexibele openingstijden
Afspraak maken
David Kamp
Erik Vulhop
  • Sadeestraat 20
    2596 XC Den Haag
06-15556666
06-40255886
info@kvfd.nl

Vergunningsnummer: 12048898

Aansluitnummer: 300.018.336

advieskeuze-gecheckt

Advieskeuze: Gecheckt