Disclaimer

Deze website is eigendom van Kamp & Vulhop Financiële Diensten.

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en kan niet gekwalificeerd worden als een een advies aan jou. Wij zorgen ervoor dat de informatie zo betrouwbaar mogelijk is. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als jij daardoor schade lijdt.

Kamp & Vulhop Financiële Diensten kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als jij daardoor schade lijdt.

Als je iets op de website kunt berekenen, wordt er uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten. Er staat dan niet vast of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De uitkomsten van de berekeningen zijn altijd en uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Op de website zijn hyperlinks naar websites of diensten van derden opgenomen. Kamp & Vulhop Financiële Diensten is niet verantwoordelijk voor de informatie van deze derden en aanvaardt in dit kader dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo) is eigendom van Kamp & Vulhop Financiële Diensten. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kamp & Vulhop Financiële Diensten. Je mag de informatie op onze website wel voor privédoeleinden gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op deze website en dat je de informatie ongewijzigd laat.

De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Kamp & Vulhop Financiële Diensten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer.