Splitsingsakte

Heb je hypotheekadvies nodig? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Zo ga je goed voorbereid op huizenjacht.

Wat is een splitsingsakte

Als je een appartement koopt, krijg je te maken met een splitsingsakte en een splitsingsreglement. Deze documenten regelen de rechten en plichten van de VvE en de appartementseigenaren. De splitsingsakte en het splitsingsreglement zijn dus belangrijke documenten waar je als appartementseigenaar goed van op de hoogte moet zijn.

Het splitsingsreglement

Een onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. Hierin staan de belangrijkste regels en bepalingen voor de VvE en de appartementseigenaren. Zo wordt er onder andere in geregeld welke kosten en schulden voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen en hoe het gebouw verzekerd is. Ook staan er bepalingen in over het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken. Het is belangrijk om te weten dat de notaris meestal verwijst naar een modelsplitsingsreglement, maar dat deze kan worden aangepast voor een nieuwe VvE.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar wel aan te raden. In het huishoudelijk reglement staan alle leefregels die binnen de VvE zijn afgesproken met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten in het gebouw. Het huishoudelijk reglement kan ook regels bevatten voor de privégedeelten, zoals ordebepalingen om geluidsoverlast te voorkomen. Het huishoudelijk reglement moet in lijn zijn met het splitsingsreglement en kan met een gewone meerderheid van stemmen worden gewijzigd.

Wat staat er in een huishoudelijk reglement?

Het huishoudelijk reglement bevat afspraken en leefregels tussen de appartementseigenaren. Het gaat om regels die aanvullend zijn op de wet en het splitsingsreglement. Zo kunnen er regels zijn over het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten, zoals de fietsenstalling, en regels over hoe er gestemd kan worden. Ook kunnen er regels zijn voor het onderhoud van een tuin of om geluidsoverlast te voorkomen.

En wat staat er niet in?

Regels die in strijd zijn met de wet of de splitsingsakte zijn nietig. Daarnaast mogen de regels redelijk zijn en mogen ze geen inbreuk maken op het eigendomsrecht van de eigenaren.

Hoe komt een huishoudelijk reglement tot stand?

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Voor het opstellen of aanpassen van een huishoudelijk reglement is vaak een gekwalificeerde meerderheid nodig.

Is een huishoudelijk reglement verplicht?

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht voor een VvE, maar het is wel aan te raden. Als iedereen binnen de VvE weet welke regels er gelden, kunnen onderlinge problemen worden voorkomen. Bovendien kan het huishoudelijk reglement fungeren als houvast in het geval van een conflict, zoals bij geluidsoverlast.

Onze klanten kiezen voor ons vanwege

  • Prettige en persoonlijke hulp gedurende hele proces
  • Zeer ruim aanbod geldverstrekkers
  • Flexibele openingstijden
  • Eerlijk & vast tarief
Ontdek jouw mogelijkheden
David Kamp
Erik Vulhop
  • Sadeestraat 20
    2596 XC Den Haag
06-15556666
06-40255886
info@kvfd.nl

Vergunningsnummer: 12048898

Aansluitnummer: 300.018.336

advieskeuze-gecheckt

Advieskeuze: Gecheckt