Begrippenlijst hypotheken

Bij het afsluiten van een hypotheek kunnen veel termen voorbij komen die je misschien niet zo goed kent. We leggen ze je graag uit.

A

Akte van levering

Algemene nabestaanden wet ANW

Arbeidsmarktscan

B

Bankgarantie

Bereidstellingsprovisie

Bijleenregeling

Bindende offerte

BKR-registratie

Boedelverdeling

Boeterente

Bouwdepot

Bouwkundige keuring

D

Dagrente

Depotrente

Desktoptaxatie

Doorhalen hypotheek

Duurhuurdershypotheek

E

Eigenwoningreserve

Energiebesparende maatregelen

Energielabel

Erfpacht

F

Fiscale partners

G

Gemengde verzekering

Gezondheidsverklaring

H

Herbouwwaarde

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hypothecaire inschrijving

Hypotheekakte

Hypotheekgever

Hypotheeknemer

Hypotheekofferte

Hypotheekrenteaftrek

I

Inkomensbepaling loondienst

Intentieverklaring

K

Kadaster

Kosten koper (k.k.)

M

Marktwaarde woning

N

Nabestaandenvoorziening

Nationale Hypotheekgarantie

O

Onroerend Zaakbelasting (OZB)

Opeethypotheek / verzilverhypotheek

Overbruggingskrediet

Overdrachtsbelasting

Overdrachtskosten

Overgangsrecht

Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Overwaarde

P

Passeren hypotheek

Perspectiefverklaring

R

Rentebedenktijd

Rentemiddeling

Renteopslag

Renteverlies tijdens bouw

S

Scheefwonen

Spaarhypotheek

Splitsingsakte

T

Taxatierapport

U

Uitkopen ex-partner

Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

V

Variabele rente

Vaste rente

Verbouwing financieren

Verduurzamen

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Verkocht onder voorbehoud

Voorlopig koopcontract

W

Waarborgsom

Woonquote

WOZ-waarde