Verduurzamen met je VvE

We helpen je graag en goed om de financiële kant van het verduurzamen van jouw huis voor je te regelen. Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Verduurzamen met je VvE

Het verduurzamen van appartementengebouwen is tevens van belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en het verminderen van de energiekosten. Woon je in een appartement, dan heb je te maken met een vereniging van eigenaren (VvE). Voor een duurzaam gemeenschappelijk appertementengebouw speelt de VvE een belangrijke rol, aangezien zij verantwoordelijk is voor het onderhoud en de verbetering van het gebouw. Door samen te werken met de VVE kan een gebouw efficiënter en duurzamer worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen, het isoleren van de gevels en het vervangen van oude verwarmingssystemen. Echter, het verduurzamen van een gebouw met een VVE kan ook een uitdaging zijn, omdat er vaak veel verschillende belangen zijn en beslissingen genomen moeten worden met betrekking tot de kosten.

Maatregelen

Er zijn verschillende maatregelen die een VvE kan treffen om een appartementengebouw te verduurzamen. Een van de eerste stappen die genomen kunnen worden is het isoleren van de gevels, daken en vloeren. Dit zorgt ervoor dat er minder warmte verloren gaat en dat de verwarmingsefficiency toeneemt. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar het vervangen van oude verwarmingssystemen door energiezuinigere systemen, zoals warmtepompen of zonneboilers. Ook het installeren van zonnepanelen kan bijdragen aan de verduurzaming van het gebouw, door de productie van duurzame energie te stimuleren. Verder kan een VVE ook investeren in het vervangen van oude ramen en deuren voor energiezuinigere alternatieven.

De lijst met maatregelen is eindeloos. Welke maatregelen er getroffen worden is afhankelijk van de staat van het gebouw, de wensen en budget van de leden van de VvE (de bewoners) en natuurlijk welke onderdelen van het gebouw als gemeenschappelijk worden gezien. Dit kun je terug vinden in het splitsingsreglement.

Als je als VvE inzicht wil krijgen welke maatregelen passen bij jullie gebouw, schakel dan een energie adviseur in voor een advies op maat. Vervolgens kun je het advies bespreekbaar maken binnen de VvE en als er voldoende stemmen zijn, de maatregelen opnemen in jullie Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP).

Subsidieregeling voor VvE’s die willen verduurzamen

Sinds 1 januari 2023 bestaat de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Deze regeling vervangt de SEEH en de ISDE voor VvE’s. Met de SVVE kun je subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die je wilt treffen als VvE.

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze subsidie help om makkelijker het gezamenlijke appartementengebouw te verduurzamen.

Waarvoor

Er kan subsidie aangevraagd worden voor:

 • Energieadvies
 • Verduurzamingsmaatregelen
 • Oplaadpuntenadvies

Wanneer aanvragen?

 • Subsidie voor energieadvies of verduurzamingsmaatregelen vraag je aan voor 31-12-2027
 • Subsidie voor energieadvies of oplaadpuntenadvies vraag je aan voor 31-12-2023

Meer informatie over de SVVE en beschikbare budgetten voor deze subsidie kun je vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verduurzamen met je VvE financieren

Wanneer je samen met de andere leden van je VvE hebt besloten welke maatregelen jullie willen gaan treffen om jullie gebouw te verduurzamen, kun je een besluit maken hoe je dit gaat financieren. Een aantal manieren:

 • Vanuit het reservefonds van de VvE
  Wanneer je de verduurzaming opneemt in het MJOP, dan wordt er een planning gemaakt voor het onderhoud voor de komende jaren. Hiervoor wordt een budget opgesteld. De hoogte van de maandelijkse bijdrage die de leden betalen is afgestemd op dat budget.
 • Eenmalige bijdrage van de leden
  Is het niet wenselijk om te wachten met verduurzamen tot het moment dat er genoeg geld in het reservefonds aanwezig is? Bijvoorbeeld omdat jullie nu al de voordelen van een duurzaam gebouw willen hebben? Dan kan er besloten worden dat ieder lid van de VvE een eenmalige hoge bijdrage betaalt aan het reservefonds om het verduurzamen naar voren te halen. Bedenk je wel dat niet ieder lid een eenmalige hoge bijdrage kan of wil betalen.
 • Extern financieren
  Een andere optie om al snel aan de slag te kunnen met het verduurzamen is het afsluiten van een lening. Hieronder worden 2 mogelijke leningen speciaal voor VvE’s verder toegelicht.

VvE Energiebespaarlening

Als vereniging van eigenaren (VvE) is het mogelijk om maatregelen te nemen om het appartementencomplex te verduurzamen met behulp van de VvE Energiebespaarlening (van het Nationaal Warmtefonds). Door middel van deze lening, kan de VvE geld lenen voor energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van gevels, het vervangen van verwarmingssystemen en het installeren van zonnepanelen. Hierdoor wordt het appartementencomplex niet alleen energiezuiniger, maar wordt ook het wooncomfort voor de bewoners verbeterd. De rente en aflossing van de lening wordt opgenomen in de maandelijkse VvE-bijdrage. Zo kan de VvE een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, zowel voor het gebouw als voor de bewoners.

Voorwaarden en kenmerken:

 • De Energiebespaarlening kan worden afgesloten door alle VvE’s die zijn opgericht conform titel 9 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Of dat zo is staat in de splitsingsakte
 • De te treffen maatregelen moeten voorkomen op de lijst met maatregelen van het Nationaal Warmtefonds
 • De totale lening bedraagt minimaal € 25.000 per VvE, tenzij de VvE alleen laadpalen wil financieren. Dan is het minimum € 10.000
 • Voor een VvE Energiebespaarlening kan maximaal € 30.000,- worden gefinancierd per appartementsrecht. De looptijden zijn 10, 15 en 20 jaar
 • De rentevaste periode is altijd gelijk aan de looptijd van de lening
 • Het betreft een annuïtaire lening
 • De lening wordt alleen verstrekt aan actieve VvE’s  die inzicht willen verschaffen in de jaarstukken van de afgelopen twee jaar.
 • Maximaal 50% van het complex mag in gebruik zijn als commercieel vastgoed (winkel- en/of bedrijfsruimte)
 • Ook mogelijkheden voor VvE’s waar woningcoöperaties meer dan 50% van de appartementen bezitten

Extra voorwaarden voor VvE’s met 8 wooneenheden of meer:

 • Het laten opstellen van een Maatwerk VvE Energieadvies is verplicht.
 • Er is een MJOP nodig voor minimaal de looptijd van de lening
 • Voor ZEP Zeer Energiezuinig (ZEP)-pakket en ZEP+ of Nul op de Meter is een looptijd van 30 jaar mogelijk. Ook mag er voor deze aanpassingen meer worden geleend 

Extra voorwaarden voor VvE’s minder dan 8 wooneenheden:

 • Alle leden moeten de akkoordverklaring voor de lening (inclusief voorwaarden) ondertekenen.
 • Er is geen Maatwerk VvE energieadvies of MJOP noodzakelijk
 • Het Zeer Energiezuinig (ZEP)-pakket en ZEP+ of Nul op de Meter zijn niet mogelijk
 • Ontstaat er een achterstand bij één van de leden nadat de lening is ingegaan? Dan kunnen wij de VvE na 6 maanden ontslaan van betaling voor het deel dat dit betreffende lid moet betalen

Je kunt een quick scan invullen om inzicht te krijgen of jouw VvE in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.

VvE lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Als eigenaar, bestuurder of beheerder van een woning in een VvE kan het soms lastig zijn om achterstallig onderhoud en verduurzaming aan te pakken. Gelukkig is er hulp beschikbaar. Het SVn helpt VvE’s helpt met het regelen van financiering voor onderhoud en verduurzaming.

In sommige gemeenten kunnen VvE’s een lening aanvragen om werkzaamheden uit te voeren voor achterstallig onderhoud en verduurzaming. Hierdoor kunnen woningen comfortabeler en veiliger worden voor de bewoners. Bovendien kan door verduurzaming tegelijkertijd te doen, de energielasten verlaagd worden. Zo werkt SVn samen met VvE’s om een toekomstbestendige woning te creëren.

SVn biedt een integrale oplossing voor VvE’s. Hierbij kun je denken aan maatregelen zoals het vervangen en isoleren van daken en gevels, het vervangen van kozijnen, het aanbrengen van energiebesparende verlichting, en groot of noodzakelijk onderhoud aan de buitenschil van het gebouw. Hierdoor wordt de woning niet alleen veiliger en comfortabeler, maar ook energiezuiniger.

Het SVm biedt in samenwerking met gemeenten en provincies verschillende soorten leningen aan voor VvE’s. Een aanvraag van een lening begint altijd met het verkrijgen van een toewijzingsbrief van de gemeente.

Stimuleringslening kleine VvE’s (minder dan 8 wooneenheden)

De Stimuleringslening kleine VvE van SVn biedt een oplossing voor kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE) om zowel verduurzaming als achterstallig onderhoud aan te pakken. De lening kan gebruikt worden voor het financieren van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie, evenals het wegwerken van onderhoud zoals dakvervanging en balkonreparaties.

Verduurzaming en onderhoud zijn belangrijke investeringen voor een VvE. Een duurzaam en goed onderhouden appartementencomplex of woningblok zorgt voor meer wooncomfort, minder energieverbruik en lagere energiekosten voor alle leden. Bovendien behouden de woningen hun waarde, wat ze beter verkoopbaar maakt.

Kenmerken en voorwaarden:

 • Maximaal 7 wooneenheden
 • Minimaal €2.500 en maximaal €25.000 per appartement
 • Looptijden mogelijk van 10, 15 en 20 jaar (afhankelijk per gemeente)
 • 1% afsluitkosten met minimum van €1.500
 • Financiering onder NHG mogelijk (in dat geval nog 0,6% borgtochtprovisie)
 • Toewijzingsbrief gemeente nodig

Meer lezen

Verduurzamen van je woning financieren

 • Persoonlijk advies op maat
 • Gecertificeerde adviseurs Duurzaam Wonen
 • Breed scala aan financieringsmogelijkheden
 • Full-service support
Ontdek jouw mogelijkheden
David Kamp
Erik Vulhop
 • Sadeestraat 20
  2596 XC Den Haag
06-15556666
06-40255886
info@kvfd.nl

Vergunningsnummer: 12048898

Aansluitnummer: 300.018.336

advieskeuze-gecheckt

Advieskeuze: Gecheckt